ⓒ Maesti

Strona stworzona przez Erizo - tworzenie stron www

Nasi trenerzy szkolili:

 

 

Zarządzanie zmianą w firmie
18 stycznia 2016

SZKOLENIA

Korzyści

 

 • zna rodzaje zmian i rodzaje podejść do zmian
 • potrafi określić gotowość organizacji do zmiany
 • zna modele zarządzania procesem zmiany
 • potrafi przygotować proces wdrażania zmiany

 

Program

 

 1. Pojęcia zmiany i zarządzania zmianą
  1. istota zmiany
  2. cele zmiany
  3. zarządzanie zmianą
  4. rodzaje zmian i rodzaje podejść do zmian - klasyfikacja zmian
 2. Sprawność organizacji w procesie wdrażania zmiany
  1. przyczyny niepowodzeń
  2. kultura organizacyjna i jej wpływ na wdrażanie zmiany
  3. komunikacja w procesie zarządzania zmianą
 3. Uczestnicy procesu zarządzania zmianą
 4. Diagnoza gotowości organizacji do wdrożenia zmiany
 5. Modele zarządzania procesem zmian
 6. Przygotowanie zmiany
  1. identyfikacja zmiany
  2. stworzenie zespołu ds. zmiany
  3. dostosowanie warunków wewnętrznych do procesu wdrażania zmiany
  4. Ludzie w procesie zmiany
 7. Wprowadzenie i realizacja zmiany
  1. plan i projekt
  2. cele cząstkowe
  3. system monitorowania
  4. zarządzanie ryzykiem
  5. wdrożenie zmiany
  6. monitoring realizacji zmiany
 8. Utrwalenie zmiany
 9. Determinanty powodzenia zmiany

 

TERMIN

 

04-05.04.2019

Warszawa

ZGŁOSZENIA

 

e-mail:

biuro@maesti.com.pl

tel:

883 999 828

CENA

 

OTWARTE:

1500/os

ZAMKNIĘTE:

6000zł /grupa

OPIS SZKOLENIA