ⓒ Maesti

Strona stworzona przez Erizo - tworzenie stron www

Nasi trenerzy szkolili:

 

 

Zarządzanie projektami i procesami HR
14 listopada 2018

SZKOLENIA

Zarządzanie projektami i procesami HR

 

Podejście projektowe w realizacji projektów HR

 • Czym jest projekt w obszarze HR? Projekty a inne formy organizacji pracy
 • Zwinne czy klasyczne – metodyki zarządzania projektami, które możesz wykorzystać realizując projekty HR
 • Kiedy warto wdrażać uniwersalne standardy zarządzania projektami przy realizacji zadań?
 • Największe wyzwania przy realizowaniu projektów w dziale HR

Podejście procesowe w HR

 • Składowe opisu procesu
 • Elementy określające proces
 • Identyfikacja procesów
 • Sporządzanie opisu procesu
 • Zarządzanie procesami realizacji projektów
 • Przygotowanie procesu, realizacja procesu, kontrola procesu, zamknięcie
 • Projekt a proces - kiedy jedno przechodzi w drugie.

Przygotowanie do projektu

 • Analiza celów organizacji i obszaru projektowego.
 • Analiza dotychczasowych rozwiązań.
 • Analiza środowiska i udziałowców projektu.
 • Benchmarking.
 • Cele projektu, definiowanie celów.
 • Uzasadnienie biznesowe projektu - jak przekonać zarząd do projektu.
 • Karta projektu - od wizji do realizacji.

Organizacja i struktura projektu HR.

 • Struktura organizacyjna a struktura projektu.
 • Sponsor projektu.
 • Manager HR jako Kierownik Projektu.
 • Projekt w środowisku Klient (zamawiający) - Dostawca (firma zewnętrzna).

 

 

 

Planowanie i realizacja projektu

Skuteczne ścieżki komunikacji w projekcie HR

 • Komunikacja wewnątrz projektu - narzędzia i kanały.

Dobór uczestników projektu

 • zasoby wewnętrzne firmy i ich skuteczny dobór
 • Metody podziału zadań między poszczególnych członków zespołu
 • Metody zarządzania zespołem projektowym: organizowanie pracy, planowanie pracy motywowanie, kontrola
 • Mierzenie celów i rozliczanie osiąganych wyników w cross-funkcyjnym zespole projektowym

Narzędzia i techniki zarządzania projektami HR

 Analiza ryzyka w ramach  projektu HR

Skuteczne zarządzanie zmianą w projekcie HR

 • Transformacja projektu - metody
 • Metody utrzymania zaangażowanie uczestników projektu podczas zmiany
 • Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka podczas zmiany w projekcie HR

Ewaluacja projektu HR – jak oceniać efektywność zarządzania projektami HR

 • Mierniki stosowane do oceny efektywności
 • HR KPI i dobre praktyki szacowania osiąganych celów
 • Mierzenie wpływu działu HR na sukces całego projektu biznesowego.

Najnowsze narzędzie zarządzania projektami wykorzystywane w HR

Zwinne zarządzanie projektami

 • Różnice pomiędzy tradycyjnym a zwinnym podejściem do zarządzania projektami
 • Agile – metodyka i zastosowanie, przykłady zrealizowane w HR
 • SCRUM- metodyka i zastosowanie, przykłady zrealizowane w HR

Design Thinking w praktyce i projektach HR – przejdziemy wszystkie etapy design thinking i zastosujemy je w projektach HR

TERMIN

 

04-05.04.2019

Warszawa

ZGŁOSZENIA

 

e-mail:

biuro@maesti.com.pl

tel:

883 999 828

CENA

 

OTWARTE:

1500/os

ZAMKNIĘTE:

6000zł /grupa

OPIS SZKOLENIA