ⓒ Maesti

Strona stworzona przez Erizo - tworzenie stron www

Nasi trenerzy szkolili:

 

 

Rozmowy oceniające
18 stycznia 2016

SZKOLENIA

Korzyści dla uczestników:

 

Rozwinięcie kompetencji przygotowania do rozmowy oceniającej/podsumowującej

Skuteczne korzystanie z arkusza oceny (firmowego lub zaproponowanego przez nas)

Efektywne przekazywanie informacji zwrotnych

Unikanie błędów związanych z prowadzeniem rozmów

Potrafią ocenić efektywność rozmowy

Nauczą się rozwiązywać trudne sytuacje występujące podczas prowadzenia rozmów z pracownikami

Dowiedzą się jak wykorzystywać ocenę do planowania rozwoju pracownika i zarządzania talentami

 

 

Program szkolenia

 

 1. Ocena pracownika jako element skutecznego zarządzania ludźmi
  1. cele przeprowadzania SOOP -dla pracownika, dla organizacji, dla przełożonego
  2. jak ocena pracownika wpływa na cały proces zarządzania
  3. co zyskujemy prowadząc efektywne oceny pracownika
 2. Realizacja systemu oceniania pracownika
  1. przygotowanie systemu oceniania
  2. umiejętności niezbędne przy ocenianiu
  3. przeprowadzanie rozmów oceniających
  4. zbieranie i opracowywanie wyników ocen
 3. Przygotowanie do przeprowadzenia rozmowy oceniającej
  1. zdobywanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia rozmowy
  2. przygotowanie oceniającego i ocenianego
  3. twarde dane i miękkie dane
  4. obszary odpowiedzialności pracownika i przełożonego
  5. plan spotkania
  6. dokumenty wykorzystywane podczas rozmowy
 4. Prowadzenie rozmów z pracownikami
  1. informacja zwrotna - zasady, jak udzielać, jako pokonywać obawy
  2. argumenty - jakie, w jaki sposób mówić do różnych osób
  3. umiejętność zadawania odpowiednich pytań
  4. radzenie sobie z reakcjami ludzi
  5. rola ciszy w rozmowie
  6. najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać
 5. Zasady komunikacji
  1. autoanaliza własnego stylu komunikowania
  2. słuchanie aktywne i reagowanie
  3. jak radzić sobie z komunikatami nacechowanymi emocjonalnie
  4. postawa asertywna
 6. Wyznaczanie celów, zadań oraz działań rozwojowych
  1. wykorzystanie metody OATS do ustalania celów
  2. dobór odpowiednich zadań i precyzyjne ich ustalanie
  3. precyzyjne określenie działań rozwojowych
 7. Zakończenie rozmowy oceniającej

 

 

TERMIN

 

04-05.04.2019

Warszawa

ZGŁOSZENIA

 

e-mail:

biuro@maesti.com.pl

tel:

883 999 828

CENA

 

OTWARTE:

1500/os

ZAMKNIĘTE:

6000zł /grupa

OPIS SZKOLENIA