ⓒ Maesti

Strona stworzona przez Erizo - tworzenie stron www

Nasi trenerzy szkolili:

 

 

Zarządzanie projektami
18 stycznia 2016

SZKOLENIA

Korzyści

 

 • uczestnik wie czym jest projekt, jaki jest jego cykl życia i rola w organizacji,
 • zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania projektami,
 • umieć stosować podstawowe narzędzia i techniki zarządzania projektami
 • pozna metodologie realizowania projektów
 • przećwiczy dokumentowanie projektu
 • wie jak reagować na napotykane trudności
 • potrafi zaplanować i zrealizować projekt

 

 

Program

 

 1. Czym jest projekt?
  1. omówienie głównych założeń projektów
  2. co jest projektem, a co nim nie jest
  3. projekt a proces
 2. Etapy projektu
 3. Przygotowanie do projektu - najważniejszy element
  1. ustalenie celu głównego projektu
  2. ustalenie celów szczegółowych
  3. ustalenie kosztorysu
  4. ustalenie czasu trwania
  5. określenie harmonogramu
  6. wyznaczenie zespołu projektowego
  7. określenie interesariuszy projektu
  8. wyznaczenie punktów kontrolnych
  9.  wybór kanałów i metod komunikacji w projekcie
  10. wybór menedżera projektu
 4. Cele - zadania - działania
  1. przypisywanie celom konkretnych zadań
  2. wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację zadań
  3. rozpisanie zadań na konkretne działania
  4. wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zdefiniowane działania
  5. kontrolowanie realizacji zadań
 5. Narzędzia i metodyki wykorzystywane do zarządzania projektami
 6. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 7. Zarządzanie zmianami w projekcie
 8. Realizacja projektu
 9. Monitorowanie projektu
 10. Kontrolowanie projektu
 11. Rozwiązywanie trudności pojawiających się w trakcie trwania projektu.
 12. Ewaluacja projektu.

 

 

TERMIN

 

04-05.04.2019

Warszawa

ZGŁOSZENIA

 

e-mail:

biuro@maesti.com.pl

tel:

883 999 828

CENA

 

OTWARTE:

1500/os

ZAMKNIĘTE:

6000zł /grupa

OPIS SZKOLENIA