ⓒ Maesti

Strona stworzona przez Erizo - tworzenie stron www

Nasi trenerzy szkolili:

 

 

Zarządzanie procesami
18 stycznia 2016

SZKOLENIA

Korzyści - uczestnik potrafi

 

 • Zdefiniować cel i zakres procesu
 • Wskazać, jak zbudować zespół zajmujący się procesami
 • Zidentyfikować stanowisko interesariuszy i potrzeby użytkowników
 • Optymalizować procesy zachodzące w ich organizacjach
 • Zarządzać procesami
 • Definiować błędy i je naprawiać
 • Opisać proces i cykl życia procesu
 • Tworzyć narzędzia pomiaru procesu
 • Kontrolować procesy

 

Menedżerowie, kierownicy, kadra zarządzająca, liderzy procesów, kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla -pracownicy wszystkich szczebli zarządzania

 

 

Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym procesem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody.

 

Program:

 

 

 1. Rozpoczęcie szkolenia

  1. sprawy organizacyjne – program, oczekiwane postawy, cele szkolenia

 2. Procesowa struktura przedsiębiorstwa

  1. Koncepcja podejścia procesowego w zarządzaniu

  2. Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem

  3. Specyfika podejścia procesowego

  4. Charakterystyka procesów biznesowych w przedsiębiorstwie

  5. Firma zorientowana procesowo

  6. Model dojrzałości procesowej

 3. Proces

  1. Rodzaje procesów

  2. składowe opisu procesu

  3. elementy określające proces

  4. cykl życia procesu

  5. standaryzacja procesów

  6. modelowanie procesów biznesowych

 4. Notacja BPMN

  1. rodzaje zadań

  2. rozgałęzienia procesu

  3. symbole zdarzeń

  4. łączenie gałęzi

  5. uczestnicy procesu

  6. podprocesy

 5. Inne notacje

  1. UML

  2. RAD

  3. DFD

  4. Inne

 6. Tworzenie opisu procesu

  1. Identyfikacja procesów

  2. Sporządzanie opisu

 7. Rodzaje obiegów

  1. Definiowanie ścieżki obiegu
  2. Medium obiegu
 8. Najczęstsze błędy
 9. Optymalizacja
  1. Pod względem priorytetów
  2. Ścieżka krytyczna
  3. Przydział wykonawców do zadań
  4. Priorytetyzacja
  5. Wąskie gardło
 10. Testowanie procesów
  1. Definiowanie testu za pomocą schematu BPMN
  2. Przeprowadzenie testów
 11. Pomiary
  1. Definiowanie wskaźników
  2. Cechy dobrego wskaźnika
  3. Wpływ pomiarów na cały proces
  4. Rola człowieka
 12. Wdrażanie i controlling procesów biznesowych
 13. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami
 14. Zarządzanie procesami realizacji projektów
  1. Procesy rozpoczęcia
  2. Procesy planowania
  3. Procesy wykonawcze
  4. Procesy kontroli
  5. Procesy zakończenia
 15. Czynniki wpływające na powodzenie zarządzania procesami realizacji projektów
  1. Podział czynników
  2. Czynniki związane z projektem
  3. Czynniki związane z zarządzaniem procesowym
 16. Wdrożenie koncepcji zarządzania procesami realizacji projektów w przedsiębiorstwie

 

TERMIN

 

04-05.04.2019

Warszawa

ZGŁOSZENIA

 

e-mail:

biuro@maesti.com.pl

tel:

883 999 828

CENA

 

OTWARTE:

1500/os

ZAMKNIĘTE:

6000zł /grupa

OPIS SZKOLENIA