ⓒ Maesti

Strona stworzona przez Erizo - tworzenie stron www

Nasi trenerzy szkolili:

 

 

SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA

18 stycznia 2016
Korzyści dla uczestnika:   Zrozumienie charakterystyki efektywnej kultury sprzedażowej; Identyfikacja własnego stylu zarządzania; Poznanie kluczowych funkcji zarządzania sprzedażą; Zrozumienie znaczenia rekrutacji w procesie sprzedaży; Poznanie efektywnych sposobów zarządzania Handlowcami; Rozpoczęcie budowania
18 stycznia 2016
Korzyści: Podniesienie umiejętności z zakresie zarządzania i kierowania zespołem pracowników Analiza własnego stylu zarządzania Analiza własnego stylu kierowania Podniesienie umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami Zwiększenie efektywności w pracy własnej i
18 stycznia 2016
Korzyści dla uczestników: Rozwinięcie kompetencji przygotowania do rozmowy oceniającej/podsumowującej Skuteczne korzystanie z arkusza oceny (firmowego lub zaproponowanego przez nas) Efektywne przekazywanie informacji zwrotnych Unikanie błędów związanych z prowadzeniem rozmów Potrafią
18 stycznia 2016
Korzyści uczestnik wie czym jest projekt, jaki jest jego cykl życia i rola w organizacji, zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania projektami, umieć stosować podstawowe narzędzia i techniki zarządzania projektami
18 stycznia 2016
Korzyści uzyskanie wiedzy potrzebnej do samodzielnego budowania modeli kompetencyjnych umiejętność prawidłowego doboru i stosowania metod, narzędzi i technik poznanie zasad tworzenia narzędzi badających efektywność poznanie wpływu stosowania modeli kompetencyjnych na
18 stycznia 2016
Korzyści zna rodzaje zmian i rodzaje podejść do zmian potrafi określić gotowość organizacji do zmiany zna modele zarządzania procesem zmiany potrafi przygotować proces wdrażania zmiany Program Pojęcia zmiany i zarządzania
18 stycznia 2016
Korzyści - uczestnik potrafi Zdefiniować cel i zakres procesu Wskazać, jak zbudować zespół zajmujący się procesami Zidentyfikować stanowisko interesariuszy i potrzeby użytkowników Optymalizować procesy zachodzące w ich organizacjach Zarządzać procesami
18 stycznia 2016
Kierowanie zespołem Kompetencje menedżerskie w kierowaniu zespołami Cechy osobowościowe menedżera Styl kierowania a efektywność zespołu Inteligencja emocjonalna w kierowaniu zespołem Autorytet a kierowanie zespołem Na czym polega praca zespołowa -