ⓒ Maesti

Strona stworzona przez Erizo - tworzenie stron www

Nasi trenerzy szkolili:

 

 

Trening asertywności
18 stycznia 2016

SZKOLENIA

 

 

 

 1. Co to jest asertywność?
  1. prawa asertywności oraz ich wpływ na polepszenie skuteczności i jakości relacji z innymi ludźmi
  2. jak asertywnie realizować swoje interesy;
  3. Asertywna autoprezentacja
  4. Asertywność jako zdolność egzekwowania własnych praw i szanowania praw innych.
  5. Dlaczego warto być asertywnym - emocjonalne oraz społeczne konsekwencje postawy asertywnej oraz uległej, agresywnej i bierno-agresywnej.
  6. Ćwiczenia umożliwiające samoocenę asertywności.
  7. Techniki asertywne
 2. Konstruktywna krytyka
  1. Sztuka dawania komplementów oraz wyrażania osobistych przekonań i opinii.
  2. zasady formułowania skutecznych komunikatów zwrotnych.
 3. Aktywne słuchanie i właściwe odpowiadanie na pytania
 4. Rozwój umiejętności radzenia sobie z trudnymi pytaniami i obiekcjami.
 5. Rozwój umiejętności czerpania satysfakcji i zadowolenia z siebie, rezultatów własnej pracy, współpracy w zespole, kontaktów z innymi ludźmi.
 6. Podstawy sztuki skutecznego komunikowania się w wystąpieniach
  1. wykorzystanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej do zwiększenia sugestywności oddziaływania na grupę
  2. techniki nawiązywania i utrzymywania kontaktu wzrokowego
  3. sposoby konstruowania ciekawych i atrakcyjnych wypowiedzi
  4. metody i techniki odpowiadania na pytania słuchaczy
 7. Autoprezentacja, czyli metody budowania pozytywnego nastawienia słuchaczy do siebie
  1. Budowanie własnego wizerunku w wystąpieniach publicznych
  2. tworzenie odpowiedniego pierwszego wrażenia
  3. zachowania wzmacniające uwagę i budujące dobry kontakt
 8. Umiejętności „zapanowania” nad publicznością
  1. krzywa uwagi
  2. identyfikacja publicznośc
  3. umiejętność skupiania uwagi
  4. radzenie sobie  trudnych sytuacjach
  5. Jak radzić sobie ze stresem podczas prezentacji?
 9. Jak mówić w czasie wystąpienia: parafraza, porównanie, przykład
 10. Grupowe rozwiązywanie problemów podczas zebrań

TERMIN

 

04-05.04.2019

Warszawa

ZGŁOSZENIA

 

e-mail:

biuro@maesti.com.pl

tel:

883 999 828

CENA

 

OTWARTE:

1500/os

ZAMKNIĘTE:

6000zł /grupa

OPIS SZKOLENIA