ⓒ Kreatywna edukacja

Strona stworzona przez Erizo - tworzenie stron www

Partnerzy

 

 

Podnoszenie efektywności zespołu sprzedażowego
18 stycznia 2016

SZKOLENIA

Korzyści dla uczestnika:

 

 • Zrozumienie charakterystyki efektywnej kultury sprzedażowej;
 • Identyfikacja własnego stylu zarządzania;
 • Poznanie kluczowych funkcji zarządzania sprzedażą;
 • Zrozumienie znaczenia rekrutacji w procesie sprzedaży;
 • Poznanie efektywnych sposobów zarządzania Handlowcami;
 • Rozpoczęcie budowania kultury sprzedażowej.
 • Przećwiczenie skutecznych sposobów prowadzenia coachingu sprzedażowego
 • Praktyczne motywowanie i konstruktywne ocenianie ludzi

Cel:

 • Zwiększenie efektywności zespołu
 • Analiza kompetencji zespołu sprzedażowego
 • Dobór odpowiednich ludzi do konkretnych klientów – wykorzystanie mocnych stron członków zespołu do budowania relacji z klientem
 • Nabycie umiejętności personalizowania procesu sprzedaży

 

Grupa docelowa:

Kierownicy i menedżerowie zespołów sprzedaży

Metody

Mini wykłady, forma warsztatowa i treningowa, narzędzia analizy i oceny

 

Program:

 

 1. Analiza działań sprzedażowych podległego zespołu
  1. Które działania spowalniają osiąganie wyników sprzedażowych
  2. Kompetencje poszczególnych sprzedawców
  3. Tworzenie działań sprzedażowych na podstawie a+b
 2. Narzędzia monitorujące i zwiększające sprzedaż zespołu
 3.  
 4. Jak moi ludzie mają dotrzeć do klienta?
  1. Algorytmy dotarcia do klientów i generowanie nowych dróg docierania
  2. Badanie zachowań klientów – elastyczne podejście w świecie ciągłych, szybkich zmian
  3. Metoda gwiazda pytań
 5. Podejście coachingowe w kierowaniu zespołem sprzedażowym
  1. Narzędzia
  2. Wyzwania
  3. Jak prowadzić coaching sprzedawców
 6. Benchmarking zespołów sprzedażowych
  1. Przykłady zastosowania benchmarkingu
  2. Jak wykorzystać wnioski z benchmarkingu
 7. Oceny personelu sprzedaży
  1. Mierniki ilościowe
  2. Mierniki jakościowe
  3. Źródła danych do oceny
  4. Jak prowadzić rozmowę oceniającą, aby motywowała ona do zwiększenia efektywności
 8. Matryca umiejętności w moim zespole sprzedaży
  1. Analiza umiejętności
  2. Wnioski z analizy umiejętności członków sprzedaży
  3. Plan działań zbudowany na podstawie analizy
 9. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wspierające sprzedaż – jak zachęcić zespół sprzedażowy do korzystania
  1. Systemy analizujące w czasie rzeczywistym mikroekspresje (jakie emocje przeżywa klient)
  2. Affectiva,
  3. nViso,
  4. Noldus Face Reader4
  5. Analiza wzorców mowy – rozszyfrowanie stylu komunikacji klienta
 10. Empatia, język, technologie – bardzo dobry zestaw kompetencji w sprzedaży na rok 2016

3 najważniejsze obszary: przygotowanie do rozmowy, analiza potrzeb i budowanie pozytywnych relacji

 

Informacje dodatkowe

 

Agenda:
Dzień 1 - Godziny: 9:00 ÷ 17:00
Dzień 2 - Godziny: 09:00 ÷ 17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)

Cena szkolenia obejmuje również:


- obiady
- przerwy kawowe
- materiały szkoleniowe
- skrypt
- dyplom ukończenia szkolenia
- pomoc i konsultacje po szkoleniu

 

TERMIN

 

11-12.04.2018

WARSZAWA

ZGŁOSZENIA

 

e-mail:

szkolenia@kreatywna-edukacja.pl

tel:

667 995 017

CENA

 

OTWARTE:

1600 zł,brutto/os

ZAMKNIĘTE:

8000zł brutto/grupa

OPIS SZKOLENIA