ⓒ Maesti

Strona stworzona przez Erizo - tworzenie stron www

Nasi trenerzy szkolili:

 

 

OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Zakres usługi zależy od konkretnego przypadku. 


Oferujemy wsparcie w zakresie modelowania i optymalizacji procesów w przedsiębiorstwach obejmujące:


•    zbadanie i opisanie stanu bieżącego – identyfikacja procesów
•    pomiar procesów
•    analiza procesów
•    wskazanie obszarów potencjalnej optymalizacji (zidentyfikowane problemy i ich źródła, wąskie gardła procesów),
•    opracowanie koncepcji zmian optymalizacyjnych i planu ich wdrożenia oraz symulacja oczekiwanych efektów,
•    wdrożenie działań optymalizacyjnych 
 
Usługi związane z procesami przedsiębiorstwa dostarczają Klientom 


•    wiedzę o aktualnym stanie działania organizacji w postaci procesu (stan i właściciele procesów, kontekst realizowanych działań),
•    znajomości faktycznych kosztów realizacji procesów,
•    dokumenty analizy wzajemnego oddziaływania procesów na siebie,
•    znajomość obszarów potencjalnej optymalizacji z uwzględnieniem różnorodnych aspektów, m.in.: eliminacja niepotrzebnej pracy, upraszczanie i automatyzacja procesu
•    rekomendację działań optymalizacyjnych umożliwiających m.in. podniesienie rentowności, skrócenie procesu
•    wdrożenia działań optymalizacyjnych w wybranym zakresie.