ⓒ Maesti

Strona stworzona przez Erizo - tworzenie stron www

Nasi trenerzy szkolili:

 

 

O NAS

CO?

KTO?

W JAKI SPOSÓB?

W JAKIM

CELU?

W JAKIM CZASIE?

 - Szkolenia

 - Warsztaty

 - Treningi

 - Coaching

 - Szkolenia on the job

 

Trenerzy praktycy z kilkunastoletnim

doświadczeniem w:


 - sprzedaży
 - HR
 - obsłudze klienta
 - budowaniu zespołów
 - zarządzaniu zmianą
 - zarządzaniu projektami
- i in.

Proces szkoleniowy

prowadzony przez naszą

firmę składa się z:

 - analizy
 - raportu
 - planu działania
 - harmonogramu działań
 - raportu efektywności
 - wsparcie poszkoleniowe on-line

 

- Poprawa efektywności
 - Wprowadzenie zmian
 - Ocena i analiza
 - Usprawnienie procesów w firmie

Wspólnie z klientem

ustalamy czas trwania

procesu szkoleniowego

zależny od:

 - ilości osób objętych procesem
 - ilości działań składających się na proces
 - oczekiwanego wzrostu efektwyności

15 lat na

rynku

Ponad 20 profesjonalnych szkoleń

Ponad 1000 zadowolonych klientów

Nasze działania opieramy na modelu SEB:
My w liczbach ...