ⓒ Maesti

Strona stworzona przez Erizo - tworzenie stron www

Nasi trenerzy szkolili:

 

 

Komunikacja interpersonalna
18 stycznia 2016

SZKOLENIA

 

 

 1. Komunikacja interpersonalna
  1. Znaczenie skutecznej komunikacji interpersonalnej w życiu zawodowym
  2. Komunikat typu „TY” a komunikat typu „JA”
  3. Komunikacja werbalna a komunikacja niewerbalna
 2. Komunikacja w kontaktach z współpracownikami i z klientami
 3. Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych
 4. Pierwsze wrażenie
  1. Jak budować korzystne pierwsze wrażenie
  2. Jak rozpocząć nawiązanie kontaktu
 5. Aktywne słuchanie
  1. Słuchanie aktywne a słuchanie bierne
  2. Podsumowanie
  3. Klaryfikacja                                                                                                               
  4. Parafraza
  5. odzwierciedlanie
 6. Bariery w komunikacji i radzenie sobie z nimi
  1. Rodzaje barier komunikacyjnych
  2. Radzenie sobie z barierami własnymi i innych ludzi
 7. Autoprezentacja
  1. istota autoprezentacji,
  2. strategie autoprezentacyjne
  3. otwarta postawa na innych
  4. umiejętność dostosowania się do oczekiwań odbiorców
 8. Autoprezentacja, czyli metody budowania pozytywnego nastawienia innych do siebie
  1. moja samoocena a odbiór mojej osoby
  2. budowanie własnego wizerunku podczas kontaktu z innymi ludźmi
  3. tworzenie odpowiedniego pierwszego wrażenia
  4. zachowania wzmacniające uwagę i budujące dobry kontakt
 9. Rola wyglądu zewnętrznego w procesie autoprezentacji
 10. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
 11. Co to jest asertywność?
  1. prawa asertywności oraz ich wpływ na polepszenie skuteczności i jakości relacji z innymi ludźmi
  2. jak asertywnie realizować swoje interesy – skuteczne negocjacje
  3. Asertywna autoprezentacja
  4. Asertywność jako zdolność egzekwowania własnych praw i szanowania praw innych.
  5. Dlaczego warto być asertywnym - emocjonalne oraz społeczne konsekwencje postawy asertywnej oraz uległej, agresywnej i bierno-agresywnej.
  6. Ćwiczenia umożliwiające samoocenę asertywności.
  7. Techniki asertywne
 12. Konstruktywna krytyka
  1. Sztuka dawania komplementów oraz wyrażania osobistych przekonań i opinii.
  2. zasady formułowania skutecznych komunikatów zwrotnych.
 13. Budowanie postawy asertywnej
 14. Świadomość praw osobistych.
  1. Mapa Asertywności
  2. Pięć praw osobistych wg Herberta Fensterheima
  3. Zastosowanie czteroetapowej procedury stopniowania reakcji do stanowienia swoich praw
  4. Świadomość własnego kapitału
 15. Zachowania asertywne
  1. Zabieranie głosu na szerszym forum
  2. Asertywne odmawianie
  3. Wyrażanie krytyki i pochwał
  4. Asertywne reagowanie na słuszną i niesłuszną krytykę oraz pochwałę, z którą się zgadzam, bądź nie zgadzam
  5. Obrona przed atakiem werbalnym
 16.  Samodoskonalenie – metoda osiągania sukcesów osobistych i zawodowych.
 17. Autorefleksja – jak ją wykorzystać do pracy nad własną zmianą.

 

TERMIN

 

04-05.04.2019

Warszawa

ZGŁOSZENIA

 

e-mail:

biuro@maesti.com.pl

tel:

883 999 828

CENA

 

OTWARTE:

1500/os

ZAMKNIĘTE:

6000zł /grupa

OPIS SZKOLENIA