ⓒ Maesti

Strona stworzona przez Erizo - tworzenie stron www

Nasi trenerzy szkolili:

 

 

SZKOLENIA Z HR

14 listopada 2018
Zarządzanie projektami i procesami HR Podejście projektowe w realizacji projektów HR Czym jest projekt w obszarze HR? Projekty a inne formy organizacji pracy Zwinne czy klasyczne – metodyki zarządzania projektami,
18 stycznia 2016
Korzyści dla uczestników: Rozwinięcie kompetencji przygotowania do rozmowy oceniającej/podsumowującej Skuteczne korzystanie z arkusza oceny (firmowego lub zaproponowanego przez nas) Efektywne przekazywanie informacji zwrotnych Unikanie błędów związanych z prowadzeniem rozmów Potrafią
18 stycznia 2016
  Czym są kompetencje Zarządzanie przez kompetencje Związek kompetencji z celami i strategią firmy Proces funkcjonowania pracownika w firmie, a kompetencje Budowa modelu kompetencji Model funkcjonowania pracownika przez pryzmat kompetencji Specyfika