ⓒ Maesti

Strona stworzona przez Erizo - tworzenie stron www

Nasi trenerzy szkolili:

 

 

AUDYT

Usługi w zakresie audytu personalnego:

Cel audytu:

 

 • Identyfikacja stanu faktycznego a stanu pożądanego w zakresie funkcjonowania zasobów ludzkich
 • Diagnoza kompetencji, predyspozycji, umiejętności, motywacji, potencjału pracowników
 • Analiza relacji pomiędzy grupami/działami pracowniczymi
 • Wyznaczenie kierunku zmian, określenie konkretnych działań mających na celu osiągnięcie celów organizacji
 • Wskazanie działań i kierunku koniecznych do wprowadzenia zmian w firmie – diagnoza problemu i proponowane rozwiązanie
 • Minimalizacji kosztów personalnych
 • Ocena stosowanych metod motywacyjnych, ocen pracowniczych
 • Ocena procedur personalnych stosowanych w firmie


PROCES AUDYTU:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTYFIKACJA

Po przeprowadzonym audycie firma otrzymuje certyfikat na okres trzech lat. W tym czasie ma możliwość korzystania z konsultacji z audytorem

KORZYŚCI DLA FIRMY PŁYNĄCE Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU I CERTYFIKACJI:

 

 • Zminimalizowanie kosztów personalnych
 • Wprowadzenie skutecznych procedur personalnych i narzędzi wspomagających zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Większa efektywność pracowników
 • Skuteczniejsza współpraca między działami/zespołami pracowniczymi
 • Jasność i przejrzystość procedur audytowych
 • Stała opieka konsultacyjna
 • Wyeliminowanie problemów z zakresu funkcjonowania pracowników
 • Budowa ścieżki rozwojowej firmy i pracowników – określenie kierunków rozwoju i konkretnych działań

COACHING

ANALIZA

RAPORT WSTĘPNY

WYZNACZANIE PLANU DZIAŁANIA PRZEZ ZESPÓL AUDYTORSKI

KONSEKWENTNE REALIZOWANIE PLANU

RAPORT Z

REALIZACJI PLANU I OSIĄGANYCH WYNIKÓW

KONSULTACJE

RAPORT KOŃCOWY