ⓒ Maesti

Strona stworzona przez Erizo - tworzenie stron www

Nasi trenerzy szkolili:

 

 

27 lutego 2019
Domyślna treść artykułu.W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Efektywność biznesowa szkoleń - podstawowe założenia:

 

  • Zarządzanie szkoleniami - ukierunkowanie na procesy w ujęciu biznesowym
  • Projekty szkoleniowe mają przynosić korzyści biznesowe
  • Polityka szkoleniowa ma jednoznacznie wspierać cele biznesowe firmy
  • Najważniejszym celem szkolenia jest wykorzystanie kompetencji na stanowisku pracy
  • Ocena efektywności i skuteczności każdego projektu szkoleniowego jest koniecznością
  • Klarowne cele projektu w odniesieniu do korzyści biznesowych firmy
  • Szkolenie jest zmianą w organizacji
  • Optymalizacja działań szkoleniowych
  • Oczekiwanie rentowności wobec szkoleń powinno być formułowane tak jak wobec wszystkich innych inwestycji