Skuteczna windykacja – prawne i psychologiczne aspekty » Maesti Sp. z o.o

Szkolenia wewnętrzne

Szkolenia otwarte

Doradztwo i coaching

Skuteczna windykacja – prawne i psychologiczne aspekty

Zakres szkolenia pozwoli na efektywną i kompleksową ocenę kontrahentów w kontekście prawidłowej windykacji należności. Przyswojona wiedza pozwoli na ograniczenie ryzyka. W trakcie szkolenia. przedstawienie w sposób praktyczny prawnych aspektów windykacji należności, ze szczególnym uwzględnieniem środków zaradczych..

Uczestnik szkolenia zyska wiedzę o narzędziach do prowadzenia skutecznego odzyskiwania długów oraz wiedzę jak je stosować w praktyce. Zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie analizowania sytuacji predysponowanych do przeprowadzenia własnymi siłami czy też do zewnętrznych firm windykacyjnych.

Szkolenie obejmuje omówienie przykładowych działań oraz praktyczne ćwiczenia m.in. prowadzenia rozmów z dłużnikami ,  wypełniania formularzy i wniosków niezbędnych w procedurze windykacji oraz pisania pozwów do e-sądu.

 

Program szkolenia:

 

1. Ocena wiarygodności ekonomicznej kontrahenta.

·       Wywiadownie gospodarcze

·       Ocena zdolności finansowej poprzez dokumenty bilansowe kontrahenta

·       Historia płatnicza

2. Zabezpieczenie należności

·       Zaliczka

·       Kaucja

·       Gwarancja bankowa

·       Przewłaszczenie na zabezpieczenie

·       Zastaw rejestrowy

·       Przelew wierzytelności

·       Poręczenie cywilne

·       Hipoteka

·       Dobrowolne poddanie się egzekucji. 

3. Prewencja

·       Wiadomość przypominająca

·       Pieczęć prewencyjna

4. Klasyfikacja dłużników

·       Typologia dłużników

·       Techniki stosowane przez dłużników w celu opóźnienia faktycznej zapłaty i jak sobie z nimi radzić

·       Rodzaje komunikatów w zależności od typu dłużnika - podejmowanie adekwatnych działań i reakcji prowadzących do znalezienia wspólnego stanowiska w sprawie.

5.     Windykacja telefoniczna – struktura rozmowy windykacyjnej

·       Postępowanie windykatora w przypadku dużych i małych kwot 

·       Nawiązanie rozmowy i podtrzymywanie jej – jak to zrobić

·       Diagnoza przyczyny braku zapłaty

·       Wyłapywanie sprzeczności w oświadczeniach

·       Znajdowanie rozwiązania

·       Metody wywierania wpływu

·       Osoba rozmówcy

·       Konsekwencja w działaniach windykacyjnych

·       Klasyfikacja należności

6.     Procedury cywilne wykorzystywane w windykacji należności

·       Upomnienie

·       Wezwanie do zapłaty

·       Wezwanie przedprocesowe

7.  Negocjacje windykacyjne - ćwiczenia

8.  Rozmowa windykacyjna – ćwiczenia

9.  Przedawnienie roszczeń

·       okres przedawnienia roszczeń

·       przerwanie biegu przedawnienia i jego skutki w zakresie dochodzenia roszczeń

·       sposoby zapobiegania ryzyku przedawnienia

10. Zasady kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

 

 

Termin: 18-19.05.2020 szkolenie online

 

Do uczestniczenia w szkoleniu niezbędny jest komputer/tablet i dostęp do internetu

 

Harmonogram I i II dzień:

 

9.45 – logowanie

10.00 – 11.30 – szkolenie

11.45 – 13.15-szkolenie

13.45 – 15.15 – szkolenie

 

Trener:  Justyna Perkowska

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu podatków i prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspertka z dziedziny rachunkowości, prawa podatkowego i finansowego oraz kontroli wewnętrznej. Wieloletnie praktyczne doświadczenie zdobywała w firmie produkcyjnej o międzynarodowym zasięgu (ABB) oraz w sektorze bankowym (Invest Bank) zwłaszcza w dziedzinie zobowiązań, należności, kontroli wewnętrznej. Autorka rozwiązań usprawniających działania windykacyjne w spółkach. Występowała jako kluczowy użytkownik systemu księgowego SAP. Liderka wielu projektów z obszaru automatyzacji procesów księgowych w firmach, dotyczących windykacji, optymalizacji kosztów. Autorka instrukcji i praktycznych procedur dla księgowych z obszarów: CIT, VAT, obsługi należności i działań prewencyjnych, tworzenia raportów SAP, fakturowania. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów księgowych zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy warsztatów.

880
Nasi trenerzy szkolili m.in:


Zapraszamy do współpracy
Copyright ©2020 Maesti Sp. z o.o, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 33359