Szkolenie:Jak efektywnie wprowadzać zmiany w sytuacjach kryzysowych, trudnych, niepewnych » Maesti Sp. z o.o

Szkolenia wewnętrzne

Szkolenia otwarte

Doradztwo i coaching

Szkolenie:Jak efektywnie wprowadzać zmiany w sytuacjach kryzysowych, trudnych, niepewnych

Szkolenie w wersji online:

 

Cel szkolenia

Rozwinięcie umiejętności w zakresie zarządzania oraz wdrażania zmian w organizacji w sytuacji trudnej, nieznanej, kryzysowej

Jakie są korzyści dla Twojej firmy?

Dzięki szkoleniu Twoja firma będzie przygotowana do koordynowania działań i zarządzania zespołem w sytuacjach kryzysowych, które wymagają wprowadzenia zmian.

Jakie są korzyści dla pracowników Twojej firmy?

skuteczne reagowanie na zmiany,

Uświadomienie roli uczestników procesu zmiany  w warunkach zagrożenia kryzysem

Orientowanie się w wymaganiach stawianych kierowaniu zespołami projektującymi i realizującymi zmianę

Rozwijanie umiejętności oceny radzenia sobie z kryzysem

Poznanie sposobów budowania scenariuszy przygotowujących pracowników i zarządzających na zmianę

Metody szkolenia
Wykład online, dyskusja online, ćwiczenia online

 

 

Program szkolenia:

 

1.      Kryzys – szanse i zagrożenia

a.       Poszukiwane szans w kryzysie

b.      Diagnozowanie zagrożeń w kryzysie

2.      Budowanie strategii działania w sytuacji kryzysowej, trudnej, niepewnej

a.       Cele podejmowanych działań

b.      Weryfikacja i uaktualnienie celów

c.       Planowanie działań

d.      Budowanie scenariuszy asekuracyjnych w sytuacji kryzysowej, trudnej

3.      Etapy wprowadzania zmian

a.       Elastyczność w podejściu

b.      Przyśpieszony tryb wprowadzania zmian

c.       Właściwe przygotowanie do wprowadzenia zmiany jako sposobu radzenia sobie w sytuacji trudnej

d.      Dobre i szybkie przygotowanie wdrażania

e.      O czym należy pamiętać i jak konstruować przebieg procesu wdrażania by osiągnąć sukces

f.        Weryfikacja posiadanej wiedzy o otoczeniu biznesowym w celu dobrego przygotowania

g.       Główne założenia procesu wdrażania zmian a ich adekwatność w sytuacji kryzysowej, trudnej

4.      Pracownicy a sytuacja zmiany, kryzysu

a.       Typy pracowników i ich reakcje na zmiany

b.      Od lęku do akceptacji- zarządzanie oporem względem zmiany, lękiem, niepewnością

c.       Wyznaczenie agentów zmiany

d.      Funkcjonowanie zespołów pracowniczych w okresie wdrażania zmian

e.      Dynamika zmiany i sposoby jej wykorzystywania.

f.        Krzywa wydajności zespołu w trakcie wdrażania procesu – zjawisko przejściowego pogorszenia wyników.

g.       Modyfikowanie zachowań i postaw pracowniczych

 

5.      Rola komunikacji w sytuacji kryzysowej i w procesie zmian

a.       Przygotowanie komunikacji

b.      Ciągłość komunikacji

c.       Zasady budowania komunikatów w sytuacji zmiany, kryzysu

d.      Kanały komunikacyjne

e.      Reagowanie na obiekcje współpracowników, obawy i lęki

f.        Zrozumienie procesu i roli komunikacji w sytuacji kryzysowej, jako sposób na radzenie sobie z reakcją własną i współpracowników

g.       Transparentność w komunikacji

6.      Rola lidera w procesie zmian,sytuacji kryzysowej

a.       Najczęstsze błędy

b.      Wpływ postawy managera na pracowników – na co zwracać szczególną uwagę

c.       Jak doprecyzować oczekiwania pracowników wobec lidera

d.      Jak szybko i skutecznie reagować na różne zachowania pracowników – dyskusja, wymiana doświadczeń

7.      Działania pokryzysowe

a.       Plan działań pokryzysowych – co musi się w nim znaleźć

b.      Ryzyka i zagrożenia

c.       Przygotowanie działań i komunikowanie ich pracowników

880
Nasi trenerzy szkolili m.in:


Zapraszamy do współpracy
Copyright ©2020 Maesti Sp. z o.o, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 33357